POLITIKA PRIVATNOSTI

 • Uvod

  Ova Politika privatnosti (Politika privatnosti) definiše načine na koje Milšped grupa može da sakuplja i obrađuje vaše podatke o ličnosti.

  U ovoj Politici privatnosti:

  1. „mi“, „nas“, „naš“ označavaju pravno lice Milšpeda sa kojim komunicirate. Na primer, to je lice sa kojim imate poslovni odnos ili organizuje događaj kojem ćete prisustvovati ili uređuje internet stranicu koju koristite. Jasno ćemo navesti o kojem je pravnom licu reč;
  2. „veb-sajt“/„internet stranica“ označava internet stranicu koju posećujete ili kojom se bavite; i
  3. „vi“ i „vaš“ označava vas, odnosno lice koje komunicira sa nama, koje posluje sa nama, registruje se za naše događaje ili usluge ili posećuje našu internet stranicu.

  Prilikom posete nekoj od naših internet stranica, prijavljivanja za neki od naših događaja, saradnje sa nama, pretplate na naše usluge ili nekog drugog načina povezivanja sa nama, možemo da sakupimo i obradimo vaše podatke o ličnosti. U potpunosti smo obavezni da zaštitimo i čuvamo privatnost svih informacija prikupljenih na taj način, te da se uvek pridržavamo važećeg zakonodavstva.

 • Naš kontakt:

  Adresa: Milšped d.o.o., Bulevar Arsenija Čarnojevića 59 V, 11070 Novi Beograd, Srbija

  Email: security@milsped.com

  1. Informacije koje možemo da sakupljamo

   Možemo da sakupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti koje ste nam dostavili, koje smo dobili od trećih lica sa kojima blisko sarađujemo ili iz javno dostupnih izvora.

   1. Svrhe obrade podataka

    Vaše podatke o ličnosti možemo da sakupljamo i obrađujemo u sledeće svrhe:

    1. da bismo vam obezbedili informacije ili usluge koje ste zahtevali od nas. Ove informacije mogu da uključe vaše ime, adresu, elektronsku adresu, broj telefona i ostale relevantne informacije;
    2. da budemo u kontaktu sa vama kao našim poslovnim partnerima i da vas redovno obaveštavamo o našim poslovnim aktivnostima i događajima. Ove informacije mogu da uključe vaše ime, adresu, elektronsku adresu, broj telefona, funkciju, kompaniju i ostale relevantne informacije;
    3. da bismo ispunili ugovorne obaveze prema vama. Ove informacije mogu da uključe vaše ime, adresu, elektronsku adresu, broj telefona, funkciju, radno mesto, kompaniju, vrstu saradnje sa nama;
    4. da bismo unapredili naše internet stranice. Ove informacije mogu da uključe vašu IP adresu, geografsku lokaciju, informacije o uređaju, vrstu pretraživača, referentni izvor, trajanje posete, operativni sistem, broj pregleda stranice, stranice koje ste pregledali i slične informacije. Za više informacija o kolačićima molimo pogledajte stav 11 ispod;
    5. da bismo se uskladili sa zakonskim obavezama ili zahtevima i poštovali iste;
    6. da bismo vam slali promotivne poruke u vezi sa našim aktivnostima, uključujući pozive na razne događaje. Ove informacije mogu da uključe vaše ime, adresu, elektronsku adresu, broj telefona, funkciju, kompaniju i ostale relevantne informacije;
    7. za regrutovanje novih zaposlenih. Ove informacije mogu da uključe vaše ime, adresu,elektronsku adresu, broj telefona, datum rođenja, informacije o vašem obrazovanju i iskustvu, biografiju, fotografiju i ostale relevantne informacije;
    8. za uspešnu i efikasnu organizaciju naših događaja, uključujući promotivne aktivnosti i objavljivanje audio, video i fotografske dokumentacije sa događaja. Ove informacije mogu da uključe vaše ime, funkciju, kompaniju, elektronsku adresu, broj telefona, kratku biografiju sa slikom (govornika/izvođača), audio, video i fotografsku dokumentaciju sa događaja.
   2. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

    Vaše podatke o ličnosti obrađivaćemo na sledećim pravnim osnovima:

    1. realizacija ugovora sa vama u skladu sa članom 6(1)(b) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), na primer mesto poslovanja sa nama ili mesto na kojem ste se prijavili za prisustvo ili izlaganje na nekom događaju;
    2. naš legitimni interes u skladu sa članom 6(1)(f) GDPR, na primer želja da poboljšamo svoju internet stranicu ili da vas ažurno obaveštavamo o svojim poslovnim aktivnostima i događajima;
    3. vaša saglasnost u skladu sa članom 6(1)(a) GDPR, na primer kada prihvatite korišćenje kolačića na našoj internet stranici;
    4. ispunjavanje zakonske obaveze kojoj podležemo u skladu sa članom 6(1)(c) GDPR
   3. Obelodanjivanje podataka o ličnosti

    Vaše podatke o ličnosti možemo da obelodanimo:

    1. našim povezanim kompanijama;
    2. obrađivačima podataka koji obrađuju podatke o ličnosti u naše ime i u skladu sa pisanim uputstvima i u gore navedene svrhe;
    3. ostalim primaocima ukoliko smo obavezni da to učinimo na osnovu sudskog naloga ili naloga nekog drugog državnog tela odnosno važećeg zakona.
    4. ispunjavanje zakonske obaveze kojoj podležemo u skladu sa članom 6(1)(c) GDPR
   4. Prenos podataka o ličnosti van EU/Evropskog ekonomskog prostora (EEA)

    Vaše podatke o ličnosti možemo da prenesemo primaocima koji se nalaze van („treće države“), odnosno našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Ti prenosi se obavljaju se u okviru sledećih zaštitnih mera:

    1. Komisija EU utvrdila je da treća država u pitanju obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite;
    2. Primalac iz SAD mora da se pridržava Okvira EU-SAD za zaštitu privatnosti, pri čemu je Komisija EU utvrdila da date kompanije obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite;
    3. Zbog lokalnog zakonodavstva date države ili međunarodnih obaveza koje je potpisala, Komisija EU je utvrdila da ta država ne obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite.

    U takvim slučajevima uradićemo sve kako bismo osigurali da vaši podaci o ličnosti dobiju odgovarajući nivo zaštite, što podrazumeva primenu Standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane Evropske komisije za prenos u države koje nisu označene kao države sa obezbeđenim odgovarajućim nivoom zaštite. Standardne ugovorne klauzule dostupne su na više jezika na: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087. Za više informacija o primeni Standardnih ugovornih klauzula možete nam se obratiti na security@milsped.com.

    U ostalim slučajevima vaše podatke o ličnosti možemo da prenesemo u treće države samo na osnovu vaše izričite saglasnosti

   5. Period čuvanja podataka

    Vaše podatke o ličnosti čuvaćemo samo onoliko koliko su u razumnoj meri neophodni za svrhe u koje su sakupljeni ili dobijeni ili da bi se poštovali važeći zakonski zahtevi. Ukoliko je vaša saglasnost pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, čuvaćemo ih sve do povlačenja vaše saglasnosti.

    1. Zaštita i bezbednost

     Preduzimamo mere predostrožnosti da zaštitimo vaše podatke o ličnosti od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, obelodanjivanja, izmene ili uništavanja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bismo zaštitili informacione sisteme u kojima se čuvaju vaši podaci o ličnosti, a od naših obrađivača zahtevamo da štite vaše podatke o ličnosti kao ugovornu obavezu.

     1. Vaša prava

      U skladu sa pojedinim izuzecima i ograničenjima navedenim u važećem zakonodavstvu, imate pravo da zahtevate pristup vašim podacima o ličnosti, da vaši podaci o ličnosti budu ispravljeni, izbrisani ili da se njihova obrada ograniči, odnosno da se usprotivite obradi i prenosu podataka. Takođe imate pravo da ne podležete nekoj odluci zasnovanoj samo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, a koja proizvodi pravno dejstvo ili značajno utiče na vas

      U slučaju kada obrada vaših podataka o ličnosti zavisi od vaše saglasnosti, imate pravo da u svakom trenutku povučete saglasnost, što neće uticati na zakonitost obrade podataka zasnovane na saglasnosti datoj pre njenog povlačenja.

      Ako želite da ostvarite bilo koje od gore opisanih prava ili imate pitanja u vezi sa njima, molimo da nam se obratite elektronskim putem na security@milsped.com.

      Takođe imate pravo da podnesete žalbu nadležnom nadzornom telu.

      1. Kolačići

       Primenjujemo kolačiće i slične tehnologije kako bismo osigurali da maksimalno iskoristite našu internet stranicu, da bismo sakupili informacije o načinu na koji koristite našu stranicu i da pratimo vaše ponašanje na internetu. Vrsta sakupljenih informacija može da uključi poreklo posetilaca na internet stranici ili primalaca elektronske pošte, vrstu pretraživača, operativni sistem i mašinu za pretraživanje, kao i trajanje posete internet stranici ili poslate elektronske pošte. Za više informacija o načinu na koji koristimo kolačiće i slične tehnologije i načinu na koji možete da ih kontrolišete, molimo pročitajte politiku o kolačićima objavljenu na dnu naše internet stranice.

       Za više informacija o načinu na koji možete da onemogućite elektronsko praćenje, molimo pogledajte https://www.wikihow.com/Stop-Email-Tracking; https://nordvpn.com/blog/how-to-block-email-tracking/; https://www.hongkiat.com/blog/detect-disable-email-tracking/ ili dokumentaciju o vašoj elektronskoj prijavi (ako koristite istu) ili o pružaocu usluga elektronske pošte (ako za čitanje pošte koristite pretraživač).

       1. Linkovi za druge internet stranice

        Ova internet stranica može da sadrži linkove za internet stranice trećih lica. Mi se odričemo bilo kakve kontrole, povezanosti sa ili odobrenja za ove internet stranice i nećemo biti odgovorni ni za kakvu štetu nastalu iz sadržaja tih internet stranica. Linkovi za druge internet stranice dati su samo kao pogodnost, te vas molimo da pročitate Uslove korišćenja internet stranica i Izjave o privatnosti tih trećih lica.

        1. Izmene Politike privatnosti

         Ovu Politiku privatnosti možemo povremeno da ažuriramo. Ažurirana politika biće prikazane na relevantnoj Milšpedovoj internet stranici ili dostavljena, na vaš zahtev.