Skladištenje Vozila

Osnovne informacije

Vaša vozila na našem skladištu su potpuno sigurna, sa dovoljno prostora za kvalitetnu manipulaciju i mogućnosti za redovnu kontrolu i održavanje. Takođe, na skladištu vozila nalaze se i dodatne usluge za brigu i pripremu vozila za isporuku.

Kompleks

Kompleks ima asfaltnu bazu sa ogradom, video nadzor, noćna svetla i 24-časovno obezbeđenje i osiguranje. Postoje carinsko skladište i komercijalno skladištenje. Usluge skladišnih vozila su sa kvalitativnim i kvantitativnim kontrolom i održavanjem:

 • Kontrola stanja vozila
 • Pritiska u gumama
 • Punjenje akumulatora
 • Dolivanje goriva

Sve operacije prolaze kroz savremeni softver (WMS - warehouse management system) i omogućava nam praćenje trenutnog stanja vozila i izradu različitih izvještaja.

Servisni centar

U modernom servisu vozila pružamo usluge:

 • PDI (kontrola pre isporuke)
 • PDS (usluga pre isporuke)
 • Pametna i brza popravka
 • Zamena pneumatika
 • Pranje I dekonzervacija
 • Instalacija dodatne opreme (senzori za parkiranje, alarmi, Bluetooth uređaji za korišćenje telefona u vozilu, muzika)
 • Promena namene vozila sa putničkog na komercijalno vozilo (M1 – N1).

Paket specijalnih usluga za uvoz polovnih vozila: priprema za carinsko posredovanje, očitavanje broja motora, ispitivanje vozila u skladu sa Pravilnikom o ispitivanju vozila, hemijsko čišćenje enterijera vozila, otklanjanje manjih nedostataka / oštećenja.

Ukoliko Vam je potrebna informacija, na raspolaganju smo Vam.